Енергетски ресурси

Енергија се добија из различитих извора. У Европској Унији она се углавном добија сагоревањем фосилних горива (угаљ, природни гас и нафта), што чини 56% укупне производње енергије. Нуклеарна енергија (35%) се такође користи, као и обновљиви извори енергије (9%).

У Централној и Источној Европи сагоревањем фосилних горива се добија око 80% енергије, нуклеарне електране дају 12%, а обновљиви извори 8%.

Примарни и секундарни енергетски извори
Примарни енергетски извори потичу од необновљивих енергетских ресурса (фосилна горива, чврста горива, сирова нафта, природни гас), обновљивих енергетских ресурса (хидроенергија, геотермална енергија, биомаса, ветар и сунчева енергија) и нуклеарна енергија. У Европи се употреба ових енергетских ресурса разликује од земље до земље, што доводи и до различитих нивоа производње. Сви они служе за примарну енергетску производњу.

На основу утицаја који имају на глобално загревање, примарни извори енергије могу се поделити на изворе са високим садржајем угљеника (чврста горива, уље, гас) и на изворе са мало или нимало угљеника (ветар, сунце, биомаса, хидроенергија, геотермална и нуклеарна енергија).

Секундарни енергетски извори се добијају из примарних енергетских извора, њиховим претварањем у друге облике енергије за крајње кориснике -потрошаче. Примери су струја, нафтни производи и грејање.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe