Зашто је процес фотосинтезе коју обавља шумско дрвеће важан за животну средину?
а. Помаже у контролисању загађења буком.
б. Дрвеће апсорбује атмосферски угљен диоксид и тако ублажава ефекат стаклене баште.
в. Фотосинтеза помаже у сузбијању отицања површинске воде и спречава ерозију.
г.Због свега наведеног
       
Колико прихода од шума се годишње оствари у Европи?
а. 100 милиона америчких долара
б. 300 милиона америчких долара
в. 500 милиона америчких долара
г. 700 милиона америчких долара
       
Колики део Европе је био покривен шумама пре 10.000 година?
а. Мање од 30 процената
б. 40 процената
в. 60 процената
г. Више од 80 процената
       
Колики део површине Србије је данас покривен шумама?
а. 19 процената
б. 29 процената
в. 39 процената
г. 49 процената
       
Која европска земља има највећу површину под шумама?
а. Ирска
б. Мађарска
в. Бугарска
г. Финска
       
Колико процената европских шума, које се простиру на 312 милиона хектара, је остало нетакнуто, без икаквог утицаја човекових активности?
а. 1 проценат
б. 5 процената
в. 10 процената
г. 15 процената
       
Шумски пожари су:
а. Понекад изазвани процедурама управљања
б. Редак али природан феномен
в. Изазвани непажњом и немаром
г. Све наведено
       
Сађење за потребе производње дрвета:
а. Спречава акумулацију стеље од дрвенастих врста које изазивају закисељавање земљишта
б. Штити земљиште и подземне воде од закисељавања
в. Захтева култивацију врста којима је потребно пуно воде, што умањује укупну расположивост постојећих подземних вода
г. Све наведено
       
Процес уклањања корова, рашчишћавања и проређивања шума:
а. Загађује подземне воде због употребе хербицида
б. Захтева честу употребу возила, што доводи до ерозије и сабијања земљишта
в. Узрокује уклањање ниског дрвећа и жбуња, које представља важно станиште многих животињских врста
г. Све наведено
       
У Европи јача свест о томе да шуме имају многобројне корисне функције: производња дрвета, депои угљеника, заштита биодиверзитета и вода, рекреација. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Које од наведених правила нам може помоћи да смањимо утицај на шумске екосистеме?
а. Покажите животињама да их се не бојите. Приђите им смело пошто су постале свесне вашег присуства.
б. Све прање које имате да обавите, обављајте на најближем извору воде.
в. Избегавајте да берете само једну врсту цвећа.
г. Оставите животиње да се хране својом природном храном.
       
“Посеците шуму похлепе, пре но што посечете право дрвеће” – ово је изрека повезана са вредностима:
а. Хришћана
б. Америчких Индијанаца
в. Будиста
г. Јевреја
       
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe