У савременом свету мобилност појединца изједначава се за појмом личне слободе. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
За који од наведених видова саобраћаја се сматра да има мањи утицај на животну средину од других?
а. Водени
б. Железнички
в. Друмски
г. Ваздушни
       
Друмски саобраћај је највећи произвођач емисија угљен диоксида. Његов удео у укупној производњи угљен диоксида износи:
а. 30 процената
б. 50 процената
в. 70 процената
г. 80 процената
       
Који је главни еколошки проблем са моторима који користе дизел?
а. Бучни су.
б. Производе много више суспендованих честица од бензинских мотора.
в. Тешко се покрећу на ниским температурама.
г. Сагоревају више горива по километру од других типова мотора.
       
Аутомобили прилично неефикасно користе енегију. Колико енергије се заиста користи за кретање?
а. 50 процената
б. 25 процената
в. 10 процената
г. 2 процента
       
Шта је то “хибридни аутомобил”?
а. Аутомобил који је начињен од делова неколико аутомобила.
б. Аутомобил који користи коњске снаге.
в. Аутомобил који користи и бензински и електрични мотор, чиме се значајно повећава ефикасност горива.
г. Аутомобил који користи алкохол као гориво.
       
На свету има више аутомобила од бицикала? Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Употреба нових типова горива, као што је нпр. водоник, обезбеђује чистији процес сагоревања – издувни гас је само водена пара. Главна мана овог процеса је:
а. Потребно је увести и изградити нову инфраструктуру.
б. У садашњем тренутку ови мотори су веома скупи.
в. Постоји још неколико нерешених сигурносних проблема.
г. Све наведено.
       
Ваздушни саобраћај не утиче негативно на озон из тропосфере. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Путне мреже могу пореметити хидролошке системе. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Моторна возила:
а. Стварају буку
б. Емитују азотне оксиде, угљен моноксид, угљен диоксид и суспендоване честице
в. Захтевају изградњу путева што доводи до губитка земљишта
г. Све наведено
       
Ниједан вид моторизованог транспорта није безбедан за животну средину. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe