Која врста енергената производи највише енергије у Србији?
а. Фосилна горива (угаљ, природни гас, нафта, итд.)
б. Нуклеарна енергија
в. Обновљиви извори енергије, као што су енергија ветра и соларна енергија
г. Хидро-електрична енергија
       
Којем од наведених штетних процеса значајно доприноси сагоревање фосилних горива?
а. Глобалном загревању, кроз емисије гасова стаклене баште
б. Киселим кишама
в. Погоршању квалитета ваздуха
г. Свим наведеним процесима
       
Количине угљен диоксида које настају сагоревањем фосилних горива зависе од типа горива које се користи. Које од наведених горива производи мање угљен диоксида од осталих?
а. Угаљ
б. Природни гас
в. Нафта
г. Бензин
       
Емисије гасова стаклене баште порасле су за последњих десет година у Европи. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Обновљиви извори енергије могу такође негативно да утичу на животну средину. Који од наведених типова постројења за производњу енергије који користе обновљиве изворе енергије су највише критиковани због својих негативних еколошких и друштвених утицаја?
а. Ветрогенератори
б. Велике хидро-електране
в. Колектори соларне енергије
г. Геотермална постројења
       
Нормалан рад нуклеарних електрана не узрокује озбиљне последице за животну средину. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Дугорочно складиштење радиоактивног отпада и затварање нуклеарних реактора на крају њиховог животног века не представљају велики проблем. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Вода која се користи за хлађење електричних генератора такође снижава температуру водотокова у које се испушта. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Рударске активности, постројења и цевоводи:
а. Изазивају физичке сметње
б. Представљају оптерећење за земљишне ресурсе
в. Производе течни отпад који загађује воде
г. Све наведено
       
Бране побољшавају хидролошки циклус, квалитет и поузданост воде. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Који је пројектовани циљ Европске Уније по питању коришћења обновљивих извора енергије у склопу укупне енергетске потрошње до 2010 године?
а. 10 процената
б. 12 процената
в. 14 процената
г. 16 процената
       
Шта од наведеног можете учинити да бисте поправили енергетску ефикасност у сопственом домаћинству?
а. Побољшати топлотну изолацију
б. Куповати апарате који троше мање енергије
в. Користити директно, а не индиректно осветљење
г. Све наведено
       
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe