Одговорност

Питање власништва је једно од главних проблема који се јављају приликом коришћења и заштите мора и океана. Много година мора су сматрана “општим добром”, односно могла су слободно да се користе, док су националне воде биле ограничене на зону удаљену од обале неколико миља. У данашње време, вредност минералних и рибљих ресурса, као и стратешка вредност океана за трговину и планирање употребе војне моћи, довела је до проширивања права нација на веће делове мора. Међународно право се развило да би регулисало ова питања. Упркос томе, и даље се редовно јављају конфликти и компромиси.

За очување мора и океана од кључне важности је смањење загађења које потиче са бродова, копна и река које се уливају у океане. Ови напори за смањење загађења мора морају да се комбинују са средствима за спречавање и контролу загађења ваздуха. Процењује се да 33% од укупне количине загађивача у светским океанима води прекло од емисија са копна. Такође је потребна ефикаснија контрола светске рибарске индустрије, како би се спречило непотребно уништавање овог важног ресурса.

За спречавање загађења и чишћење мора потребне су следеће превентивне мере:

• Раздвајање канализационог система од система за одвод кишнице у урбаним зонама.

• Спречавање избацивања канализационог талога и опасног отпада у океане.

• Заштита осетљивих и еколошки вредних приобалних предела од истраживања, вађења и транспорта нафте.

• Одрживо и уређено коришћење земљишта како би се регулисао и контролисао развој обале.

• Обавеза да сви нафтни танкери имају двоструко дно.

• Рециклажа искоришћених моторних уља.

• Побољшање метода за чишћење нафтних мрља.

• Захтевање минимално секундарног третмана канлизационог система обале или употреба мочвара као природних филтера;

• Коришћење соларне и водене технологије, као и примена осталих прихватљивих метода које не наносе штету животној средини.

Заштита мора, океана и приобалних зона не може битно да се унапреди само иницијативама на европском нивоу, а још мање иницијативама на националном или регионалном нивоу. На пример, тренутно стање на Црном мору у великој мери зависи од политика заштите животне средине свих држава које окружују ово море. Квалитет животне средине у приобалној зони значајно зависи од понашања заинтересованих страна које су активне у том подручју.

Власништво над океанима
Заштита океана

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe