Медитеран

Име Медитеран потиче од латинске речи mеditеrrаnеuѕ која значи “средина Земље” (mеdiuѕ, “средња” + tеrrа, “земља”). Захваљујући својој специфичној природи, пошто је са свих страна окружен копном, Медитеран се означава и као средње море. Његов географски положај је имао посебан утицај на развој људског друштва, а данас га доводи у опасност.

Средоземно море
Јадранско море

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe