Људски утицај

Иако човек није морско биће, утицај мора и океана на људску цивилизацију је огроман. Три милијарде људи живи у појасу до 100 километара од обале мора. Многи од наших највећих градова су луке. Већ хиљадама година човек користи море да би обезбедио храну, а користи га и за транспорт. Приобалне зоне су постале и врло привлачне регије за одмор. Пошто је толико људи и људских активности смештено у уској приобалној зони, и пошто се све велике реке на крају свог пута уливају у море, животна средина мора и океана налази се под све већим притиском који не смемо да занемаримо.

Загађење
Транспорт
Вађење сировина
Рибарска индустрија
Становање и одмор

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe