Шта се може учинити?

Да би се смањила емисија материја које изазивају закисељавање, нарочито оних произведених у индустријским погонима, генераторима струје, пољопривреди и, пре свега, у саобраћају, неопходно је предузети нове мере.

Аутомобили, ваздушни саобраћај, грејање, индустријска постројења и интезивна пољопривредна производња, здруженим дејством неизбежно доприносе закисељавању животне средине. Потпуно и благовремено информисање јавности може да допринесе мењању понашања ка рационалнијем коришћењу енергије, производних капацитета и саобраћаја, као и одрживијем приступу при пољопривредној производњи.

Постоје одређене мере које могу смањити ефекат киселих киша. Кликните на слике да бисте научили више.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe