У Републици Србији

Главни извори емисија супстанци које изазивају закисељавање су термоенергетски објекти, рафинерије нафте, објекти хемијске индустрије, грејање у зимском периоду и саобраћај.

Термоелектране
Рафинерије и индустријска постројења
Саобраћај и грејање
Мониторинг
Законодавни оквир

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe