Европске мере

У настојањима да зауставе даље процесе закисељавања, европске земље су одредиле максималне дозвољене количине или “критичне нивое” за супстанце које изазивају закисељавање – пре свега за ЅО2, х и амонијак.

Значајни резултати су постигнути у смањивању емисија сумпора. До смањења загађења сумпором дошло је захваљујући постигнутом напретку у сектору производње енергије, повећаној употреби гаса, смањењу количине сумпора у гориву и увођењем различитих такси на горива са високим садржајем сумпора.

У Европи, највећи напредак у погледу смањења закисељавања животне средине остварен је у Данској, Немачкој и Холандији. Међутим, предвиђа се да ће количина киселих киша и емисија ЅО2, NОх и амонијака наставити да расте у Југоисточној, Централној и Источној Европи, пре свега због непрекидног повећања интензитета саобраћаја.

Забринутости

Покренуте су бројне правне мере и активности да би се смањило закисељавање животне средине.

Кликните на иконице да сазнате више.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe