Загађење ваздуха

Присуство хемикалија у атмосфери у количини и трајању које је опасно по људско здравље назива се загађење ваздуха.

Када се чист ваздух креће над земљином површином, он сакупља примарне загађиваче као што су прашина (изазвана олујама и вукланским ерупцијама) и емисије које су резултат људске активности (саобраћај, индустријска производња, производња енергије, итд.).

Примарни загађивачи се мешају са ваздухом и могу међусобно да реагују или да реагују са основним састојцима ваздуха (кисеоник, азот, водена пара, итд.). На тај начин стварају се нови загађивачи, који се називају секундарни загађивачи.

У индустријализованим државама загађење спољашњег ваздуха потиче углавном од три групе примарних загађивача: оксиди угљеника, сумпорни оксиди и азотни оксиди.

Процес
Извори емисија једињења која изазивају закисељавање

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe