Киселе кише

Кисела киша може да изгледа као обична киша, чак може да има и укус обичне кише или снега, али не постоји ништа у вези са њом што је уобичајено.

Загађење ваздуха
Киселе кише
Европске мере
У Републици Србији
Шта може да уради друштво?

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe