Не заборавите - и ви можете да помогнете!

Ваше понашање као потрошача је изузетно важно. Купујте само оне производе на чијим етикетама пише да не садрже супстанце опасне по озонски омотач.

Тражите етикете на којима пише:

• Безбедан за озон (Оzоnе friеndlу);

• Без фреон (Frеоn frее); и

• Без фреон супстанци (СFС frее).

Постаните пријатељ озона!

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe