Мере за обнављање озонског омотача

Светска заједница је предузела низ акција за проналажење решења проблема обнове озонски омотач. Заједно су се окупили научници, пословни људи, политичари, представници јавних организација и медија и започели преговоре.

Усвојени су значајни документи, као што је Бечка конвенција и Монтреалски протокол. Ови међународни уговори садрже одредбе за регулацију, постепено смањивање и потпуну елиминацију употребе ОDЅ. Више од 160 земаља је потписало ове документе. Република Србија је једна од њих.

Међународна политика заштите озона: http://www.epa.gov/Оzone/intpol

1991 године...

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe