Оштећење озонског омотача

Дебљина озонског омотача изнад Европе се значајно смањила од почетка осамдесетих година. Стопа смањења је око 8% током једне деценије.

Озонски омотач је...
Супстанце које оштећују озонски омотач
Последице
Мере за обнављање озонског омотача
У Републици Србији
Свако би требало да зна
Можете да помогнете

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe