Предузете мере

Алармирајуће велики опсег последица климатских промена на Земљи присилио је међународну заједницу да предузме одговарајуће мере за ублажавање последица, од којих су две најважније:
- UNFССС, и
- Кјото протокол

Будући да се климатске промене већ дешавају, друштва широм света суочавају се са изазовом да морају да се прилагоде на њихов утицај. У одређеном степену климатске промене су неизбежне и током овог века, чак иако се покушаји њиховог ублажавања покажу делотворни током наредних деценија. И поред тога што су мере прилагођавања неизбежна и незамељива допуна мерама за ублажавање последица, оне нису алтернатива смањену емисије гасова стаклене баште.

UNFССС и Кјото протокол представљају само прве кораке у правцу стабилизације концентрација гасова стаклене баште у атмосфери до оног нивоа који ће спречити опасан утицај на климатски систем, у временском оквиру довољном да дозволи екосистемима да се прилагоде на климатске промене, да се осигура производња хране и да се дозволи одрживи економски напредак.

Као дугорочни циљ, ЕУ је предложила ограничавање пораста глобалне температуре на максмално 2оС изнад преиндустријске температуре. Да би се ово постигло, потребно је да се до 2050. године глобална емисија смањи за 15-50% у односу на емисију из 1990. године. Европска комисија је представила пакет практичних политика и мера којима се успоставља нова енергетска политика за Европу http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy/index_en.htm, усмерена на борбу против климатских промена и јачање европске енергетске сигурности и компетитивности.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe