У Републици Србији

Република Србија је чланица Оквирне конвенције УН о промени климе (UNFССС) од 10. јуна 2001. године. Кјото протокол ступио је на снагу у Србији 17. јануара 2008. године.

Обавезе Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе и Кјото протоколу
Пројекција климатских промена
Активности на регионалном нивоу
Програм за ублажавање климатских промена
СDМ пројекти
Законодавни оквир

За више информација:

• Министарство животне средине и просторног планирања, http://www.ekoplan.gov.rs/ѕrl/Кlimаtѕkе-рrоmеnе-46-р1-liѕt.htm

• Републички хидрометеоролошки завод http://www.hidmet.gov.rs

• Светска метеоролошка организација – WМО, http://www.wmo.ch

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe