Последице ефекта стаклене баште

Последице утицаја климатских промена на природне екосистеме, биодиверзитет, људско здравље и водне ресурсе (као што су поплаве и суше) већ сад могу да се примете, а предвиђа се да ће оне бити још веће. Најмање развијене земље су уједно и најугроженије, пошто оне имају најмање финансијских и техничких капацитета да се прилагоде климатским променама.

Климатске промене
Подизање нивоа мора
Утицај на здравље
Утицај на животну средину
Утицај на економију

Климатске промене ће озбиљно утицати на Европу, на њену животну средину, као и на скоро све делове друштва и привреде. За многе животиње у Европи је већ прекасно.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe