Гасови стаклене баште

Већина гасова као што је угљен диоксид, х и метан, јављају се природно. Без њих, клима на Земљи би била хладнија за 30-40 оС него што је данас.

Остали гасови стаклене баште су(N2О), фреон 11 (хлорфлуоругљеници (СFСѕ)-11), фреон 12 (СFС-12) и остале форме фреона.

Емисија гасова стаклене баште, по сектору
Укупна емисија гасова стаклене баште по глави становника

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe