Ефекат стаклене баште

Ефекат стаклене баште је одувек постојао. Захваљујући њему Земља је топлија него што би била без атмосфере

Још 1896. године шведски хемичар Сванте Арениус је предвидео да ће индустријске активности имати утицаја на глобалне климатске прилике. Од тог времена многи лабораторијски експерименти, као и мерења у атмосфери, су потврдили његове прогнозе.

Пре индустријске револуције, која је почела половином 18. века, привреда је зависила углавном од локалне пољопривреде и трговине. Усавршена технологија, изградња великих фабричких постројења, многоструко повећана производња и примена тешке механизације у пољопривреди довели су до повећаног загађења и производње гасова са ефектом стаклене баште као што су СО2, х, фреон, метан и водена пара.

Повећана концентрација гасова стаклене баште доводи до повећања количине заробљене соларне енергије, па се на тај начин повећава температура земљине атмосфере. Најновија научна истраживања су потврдила да се глобалне климатске промене заиста дешавају и предвиђају да ће оне наставити да се дешавају и у будућности.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe