Који проценат земљине површине је прекривен океанима и морима?
а. 45
б. 53
в. 61
г. 71
       
Колико тона фитопланктона годишње настане у светским океанима?
а. 250 милиона
б. 50 милијарди
в. 200 милијарди
г. 2 трилиона
       
У океанима постоје места где се хладније водене масе подижу на површину. Зашто су ове узлазне струје важне?
а. Морска створења привлачи хладнија вода.
б. Струје са собом носе и хранљиве материје из дубина које омогућавају раст фитопланктона.
в. Вода из дубина океана је чистија.
г. Све наведено
       
Од свих постојећих врста риба, који проценат живи у океанима и морима?
а. 15
б. 30
в. 50
г. 60
       
Плави кит је највећа животиња која је икада живела на Земљи. Коју тежину он може да достигне?
а. 50 тона
б. 75 тона
в. 100 тона
г. 150 тона
       
Сматра се да је 1900. године било 150.000 плавих китова. Колико их има данас?
а. 5.000
б. 15.000
в. 50.000
г. 100.000
       
Колико људи на Земљи живи на удаљености мањој од 100 километара од обале мора?
а. 1 милијарда
б. 2 милијарде
в. 3 милијарде
г. 4 милијарде
       
Код становника подручја залива Минамата у Јапану јавиле су се озбиљне последице загађења током педесетих година прошлог века. Који тип загађења је произвео озбиљне поремећаје нервног система?
а. Изливање танкера нафте
б. Метил жива у морској храни
в. Изливање канализације
г. Радиоактиван отпад
       
Шта је изазвало деградацију животне средине Јадранског Мора?
а. Повећано испуштање нутријената у море које је изазвало еутрофикацију.
б. Прекомерно изловљавање рибе.
в. Лоше управљање приобалним подручјем и масовни туризам.
г. Све наведено
       
Шта је IМО (Intеrnаtiоnаl Маritimе Оrgаniѕаtiоn?
а. Неустрашиви проматрач мора
б. Међуодноси човека и океана
в. Међународна поморска организација
г. Међународна канцеларија за миграције
       
Која од наведених мера може помоћи очувању океана?
а. Забрана одлагања отпада у океане
б. Раздвајање канализационог система од система за одвод кишнице у урбаним подручјима
в. Пропис за увођење дуплог, ојачаног корита за нафтне танкере
г. Све наведене мере
       
Које врсте обављају фотосинтезу у морима и океанима?
а. Зоопланктон
б. Фитопланктон
в. Медузе
г. Корали
       
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe