Који од наведених гасова стаклене баште не настаје природним путем?
а. Угљен диоксид
б. Фреон 11
в. Метан
г. Азотни оксиди
       
Колико се угљеника ослобађа у атмосферу сваке године услед сагоревања фосилних горива?
а. 50 милиона тона
б. 350 милиона тона
в. 1 милијарда тона
г. 5,5 милијарди тона
       
Колико се угљеника сваке године испусти у атмосферу због промена у начину коришћења земљишта и дефорестације?
а. 1,5 милијарди тона
б. 1 милијарда тона
в. 700 милиона тона
г. 100 милиона тона
       
При којим људским активностима се производи метан?
а. Производња природног гаса и нафте
б. Узгајање стоке
в. Разлагање органског отпада на депонијама
г. Све наведене активности
       
Гасови стаклене баште се доводе у везу са климатским променама. Према предвиђањима научника, за колико степени ће се повећати просечна температура на површини земљине коре до 2100 године?
а. 0,5 до 1,0 степен Целзијуса
б. 1,0 до 3,5 Целзијусових степени
в. 3,5 до 5 Целзијусових степени
г. више од 5 Целзијусових степени
       
Сматра се да је подизање нивоа мора резултат глобалних климатских промена. Који је главни узрок подизања нивоа мора?
а. При расту температура топе се ледене капе на половима
б. Раст температура узрокује топљење глечера
в. Повећане температуре океана изазивају термално ширење морске воде.
г. Отицање површинских вода се појачава.
       
Очекује се да ће у следећем веку нивои мора порасти и до:
а. 25 центиметара
б. 50 центиметара
в. 1 метар
г. 2 метра
       
Колики део Холандије ће бити потопљен према пројектованом расту нивоа мора у следећем веку?
а. 1 проценат
б. 3 процента
в. 6 процената
г. 9 процената
       
Возачи могу да смање притисак на животну средину одржавајући своја возила:
а. Чистим – како би умањили емисије гасова стаклене баште
б. Фино подешених мотора – како би се смањило загађење ваздуха
в. Пуног резервоара – како би избегли изненађења изазвана климатским променама
г. У гаражама – како би их држали на сигурном
       
Рециклирањем папира, картона, стакла или метала, просечна породица може да смањи сопствене емисије угљеника и до:
а. 1 тоне
б. 2 тоне
в. 5 тона
г. 10 тона
       
“Еnеrgу Ѕtаr” налепница која се може видети на многим производима је ознака за:
а. Енергетску ефикасност
б. Смањени утрошак енергије
в. Уштеду трошкова
г. Све наведено
       
Телекомуникације смањују енергију која је потребна за транспорт. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe