Биодиверзитет

Свака врста има право на живот или бар могућност да се бори за живот, само зато што постоји.
Принцип права врсте

Шта је биодиверзитет?
Промене у биодиверзитету
Природа и биодиверзитет Европе
Биодиверзитет у Републици Србији
Конвенције и стратегије
Шта свако од нас може да уради?

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe