Шта људи могу да ураде?

У неким случајевима карактеристике земљишта могу природним путем да поврате нормалне вредности када се уклони претња – питање је само колико времена је потребно за овај опоравак. У другим случајевима, земљиште се не може вратити у своје првобитно стање, али може, правилним управљањем, да се доведе у стање погодно за неку другу намену.

Стратегије приступа главним изворима загађења морају да садрже и превентивне мере и мере за уклањање загађивача из земљишта и подземних вода. Превентивне мере могу бити усмерене на смањење емисија из индустријских постројења и количине произведеног отпада, као и на заштиту земљишта и подземних вода.

Постоје различите доступне технологије за прераду загађеног земљишта, као што је копање, испирање и одлагање земље. Међутим, ове методе су јако скупе. Неке новије технологије за третирање загађивача земљишта са супстанцама које имају велики капацитет имобилизације су много рентабилније.

Трошкови уклањања загађења често су толико високи, да практично постоји само један начин, који подразумева да власник загађеног земљишта подели ове трошкове са државом. Истовремено, неопходно је да се максимум техничких, финансијских и правних средстава усмери на спречавање нових загађења земљишта.

Политика, законодавство и међународна сарадња

Многи проблеми који прелазе државне границе, као што је закисељавање земљишта или загађење штетним материјама које испуштају авиони, могу да се реше само удруженим напорима свих земаља у којима су ови проблеми присутни. У Европи се одвијају бројне активности са овим циљем.

Државне и међународне мере заштите земљишта морају бити усаглашене са одређеним правилима:

• Нагласак у заштити земљишта треба да се помери са стратегија чишћења и реактивних стратегија на превентивне и проактивне стратегије.

• Нагласак треба да буде на чувању функција земљишта, а не на његовом коришћењу.

• Коришћење земљишта треба да буде усклађено са његовом стабилношћу.

• Штету насталу у прошлости треба исправити, али такође треба укључити превентивне мере.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe