Проблеми и претње за земљиште

Деградација земљишта се јавља када људи својим активностима смањују њен садашњи или будући капацитет да подржава људски живот. Најозбиљнији процеси деградације земљишта у Европи су:

Ерозија
Закисељавање
Загађење
Сабијање
Салинизација

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe