Функције земљишта

Најважније функције земљишта су да филтрира подземне воде, да задржи и обезбеди хранљиве материје и воду потребну за раст биљака, да буде животна средина за различите организме и разложене материје, да упија, чува и рефлектује сунчеву енергију, као и да обезбеди чврсто тло које омогућује живот човеку и многобројним животињским организмима.

Основа за производњу биомасе
Филтрирање, неутрализација и трансформација
Станиште и резервоар гена
Основа
Извор сировина
Историјска средина

Понекад настају проблеми када се различите функције земљишта налазе у конфликту. Вековима су све функције земљишта одржаване у равнотежи без много потешкоћа. Проблеми се јављају почетком 20-тог века, када убрзан развој почиње да омета еколошке функције земљишта.

Ширење насеља и инфраструктуре, развој индустрије и саобраћаја, бацање отпада, ископавање сировина и интензивна пољопривреда врше притисак на земљиште. Погоршање карактеристика земљишта обично је последица људских активности, које изазивају деградацију једне или више функција земљишта.

Постоји изражена потреба да се успостави равнотежа између свих постојећих интереса и да се коришћење земљишта хармонизује на регионалном нивоу, како би се све функције земљишта одвијале истовремено и на одржив начин.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe