О земљишту

Настанак земљишта је изузетно дуготрајан процес. За стварање слоја земље од 30 центиметара потребно је од 1.000 до 10.000 година – овај процес је толико спор да земљиште можемо сматрати необновљивим ресурсом. На стварање земљишта утичу следећи фактори: матични супстрат, живи организми (биљке, животиње, људска активност, микроорганизми), клима, топографија и време.

Земљиште је много више од инертне средине – оно је динамичан, живи систем састављен од органских и минералних компоненти. Прожето је мрежом шупљина и пора које садрже течности и гасове. Различите комбинације ових састојака одређују који ће тип земљишта настати. Само у Европи постоји више од 300 различитих типова земљишта.

Поред тога, земљиште садржи и популације различитих организама, као што су бактерије, гљиве, црви и глодари.

Ко живи у земљишту?

Више о земљишту

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe