Вода

Вода је јединствена компонента наше планете. Она представља производ којим се управља и који има економску вредност, па је због тога предмет многих контраверзних економских интереса и сложених социјалних односа.

Карактеристике воде
Водни ресурси
Утицај човека на воду
У Републици Србији
Вода и људи

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe