Састав ваздуха

Ваздух је мешавина азота, кисеоника, СО2 и мале количине инертних гасова. У његов састав улазе и променљиве количине водене паре. Ваздух садржи и бројне штетне састојке: природне загађиваче, као што су прашина и вулкански пепео, као и загађиваче који настају као споредни продукти људских активности.

У табели десно приказан је просечан удео главних атмосферских састојака у чистом ваздуху (у процентима) и њихово средње време задржавања.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe