Следећи чиниоци утичу на формирање земљишта:
а. Матични супстрат и топографија
б. Живи организми
в. Клима и временске прилике
г. Све наведено
       
Формирање слоја земљишта од 30 центиметара траје:
а. До 100 година
б. Од 100 dо 1.000 година
в. Од 1.000 dо 10.000 година
г. Преко 10.000 година
       
Просечна тежина земљишних организама (бактерије, гљиве, црви, скокуни, земљишне гриње, мокрице, пауци, итд.) који живе у горњих 30 центиметара земљишта, на површини од једног хектара, износи:
а. 100 килограма
б. 1.500 килограма
в. 15 тона
г. 25 тона
       
Ерозија и сабијање представљају највеће проблеме за земљиште. Проценат земљишта у Европи који је угрожен на годишњем нивоу износи:
а. Мање од 1 процента
б. Око 5 до 10 процената
в. Око 15 до 20 процената
г. Између 40 и 50 процената
       
У оптималним условима, степен трансформације пестицида у нетоксична једињења у земљишту, износи:
а. Преко 99 процената
б. Између 80 и 90 процената
в. Око 50 процената
г. До 25 процената
       
Губитак биолошке активности и нестајање животињских врста у земљишту могу бити проузроковани:
а. Уклањањем или спаљивањем вегетације
б. Прекомерном употребом ђубрива и других пољопривредних хемикалија
в. Закисељавањем које је изазвано атмосферским загађењем
г. Свим наведеним
       
Проценат укупног земљишта у Европи које је покривено грађевинском инфраструктуром износи:
а. 1 проценат
б. 2 процента
в. 5 процената
г. 10 процената
       
Водна ерозија угрожава производњу житарица смањујући дубину закорењивања биљке, уклањајући хранљиве састојке и органске материје, и чупајући из корена биљке и дрвеће. На ове начине изазвани губици у пољопривредној производњи могу достићи и до:
а. 5 процената
б. 10 процената
в. 30 процената
г. 50 процената
       
Концентрације тешких метала у земљишту су у сталном порасту услед:
а. Индустријских активности и спаљивања отпада
б. Сагоревања фосилних горива (производња енергије), друмског саобраћаја
в. Пољопривредних активности (наводњавање загађеном водом и употреба минералних ђубрива)
г. Свега наведеног
       
Употреба пестицида може да доведе до:
а. Уништења микро-флоре и фауне у земљишту
б. Драстичног смањења приноса житарица
в. Испирања токсичних хемикалија у подземне воде
г. Свега набројаног
       
У Србији, ерозија земљишта је захватила:
а. између 5 и 10 процената пољопривредног земљишта
б. између 15 и 20 процената пољопривредног земљишта
в. између 35 и 50 процената пољопривредног земљишта
г. Око 80 процената пољопривредног земљишта
       
Карактеристике земљишта могу се побољшати следећим поступцима:
а. Једном када је опасност уклоњена, квалитет земљишта може се поправити сам од себе
б. Спровођење ископавања земљишта, прања и одлагања
в. Третирање загађивача земљишта адитивима за имобилизацију
г. Свим наведеним поступцима
       
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe