Која од наведених компоненти чини највећи део нормалног ваздуха?
а. Азот
б. Кисеоник
в. Угљен диоксид
г. Водена пара
       
Који слој атмосфере садржи озон који је одговоран за филтрирање ултраљубичастог зрачења?
а. Тропосфера
б. Стратосфера
в. Мезосфера
г. Термосфера
       
Колико становника Европе је угрожено загађењем које узрокује летњи смог?
а. Око 25 милиона
б. До 40 милиона
в. Око 60 милиона
г. Преко 100 милиона
       
Зашто је загађење ваздуха опасније за децу него за одрасле?
а. Загађујући гасови се налазе ближе површини земље, па их деца лакше удишу.
б. Деца удишу већу количину ваздуха у односу на своје телесне димензије него одрасли.
в. Плућа одраслих отпорнија су на загађење ваздуха.
г. Деца нису више угрожена од одраслих; одрасли су угроженија група зато што је вероватније да ће више времена проводити у загађеним срединама.
       
Која од наведених хемикалија је узрок закисељавања?
а. Сумпор диоксид
б. Азотни оксиди
в. Амонијак
г. Све наведене
       
Који од наведених загађивача ваздуха изазива рак?
а. Азбест
б. Гас радон
в. Електро-магнетно зрачење
г. Сви наведени загађивачи
       
Који од наведених загађивача ваздуха изазива главобољу и иритацију носа и грла?
а. Угљен диоксид
б. Озон
в. Ситне честице и тешки метали
г. Ниједан од наведених
       
Која од наведених хемијских супстанци утиче на оксигенацију ткива?
а. Озон
б. Угљен диоксид
в. Угљен моноксид
г. Испарљива органска једињења
       
Који од наведених загађивача ваздуха повећава ризик од добијања рака?
а. Сумпорни оксиди
б. Озон
в. Азотни оксиди
г. Диоксини
       
Која од наведених тврдњи је тачна?
а. Урбана подручја расту на целој планети, као и нивои загађења у њима.
б. Друмски саобраћај производи више од половине свих емисија азотних оксида.
в. Неки загађивачи ваздуха могу се ветром преносити на велике раздаљине и таложити се на природним површинама.
г. Све наведене тврдње су тачне
       
“Црна тачка” је термин који се користи да опише:
а. Подручје са високим летњим температурама
б. Високе, краткорочне концентрације загађења
в. Реку која је загађена еутрофикацијом
г. Ниједно од понуђеног
       
Која од следећих тврдњи је тачна?
а. Допринос Европе антропогеној производњи емисија гасова стаклене баште је несразмерно велики у односу на њену географску површину и број становника.
б. Значај квалитета ваздуха у затвореним просторијама се често потцењује или игнорише.
в. Становништво које насељава подручја у близини "црних тачака" изложено је ризику.
г. Све наведене тврдње су тачне.
       
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe